CZ / EN

info@companyexperts.cz
+420 775 106 111

 
 

Články

Valná hromada - jak na to?

Valná hromada je množina všech společníků (v případě s.r.o.) nebo akcionářů (v případě a.s. či SE a podobných forem). Jde o nejvyšší orgán společnosti který je způsobilý jmenovat a odvolávat statutární orgány (jednatele či členy představenstev, správních rad..) a kontrolní orgány (obvykle dozorčí rada). Dá se říci, že valná hromada rozhoduje o celkovém směřování společnosti, dlouhodobých cílech a nejpodstatnějších otázkách dlouhodobého charakteru. Mezi valnými hromadami řídí společnost statutární orgán, který se valné hromadě zodpovídá.


Valná hromada by se měla scházet minimálně jednou za rok, může to však být podstatně častěji dle potřeb společnosti a dle stanov. Valná hromada hlasuje například o změně stanov, názvu společnosti, o jmenování či odvolání orgánů společnosti atp.Valná hromada je svolávána statutárním orgánem nejméně jednou za rok, dále když je to v zájmu společnosti. Valnou hromadu společnosti může svolat též likvidátor nebo minorita akcionářů.

Předem se publikuje program valné hromady a z jednání se pořídí zápis. Ten musí podle zákona obsahovat minimálně tyto podstatné náležitosti: Firmu, sídlo a jednoznačnou identifikaci společnosti, datum konání valné hromady, jednoznačnou identifikaci předsedy valné hromady, zapisovatele a sčitatele hlasů, rozpis projednávaných bodů a výsledky hlasování (včetně těch, kdo se zdrželi hlasování), rozhodnutí valné hromady s výsledky hlasování a případné protesty oprávněných osob a jejich obsah. Zápis z valné hromady musí do 30 dnů pořídit statutární orgán (je praktické a účelné učinit tak přímo na místě). Každý společník má právo na požádání obdržet zdarma kopii tohoto zápisu (opět je praktické a účelné rozeslat kopii všem).

V situaci kdy společnost má jen jednoho akcionáře / společníka, rozhoduje tento v působnosti valné hromady. Rozhodnutí musí mít písemnou formu a jediný společník / akcionář musí být vlastnoručně podepsán. Takovéto rozhodnutí má stejné účinky jako by se usnesla valná hromada.
 

Ready made společnosti

Svou ready made společnost můžete mít už do 48 hodin a namísto front na úřadech a byrokracii se můžete naplno věnovat podnikání. Stačí se nám ozvat s představou, podepsat dokumenty a vše ostatní zařídíme za Vás. U našich společností garantujeme nulovou účetní minulost a bezdlužnost.

Zakládání společností

Chcete založit společnost na míru, obraťte se na nás a vše zařídíme. I založení společnosti na míru lze vyřídit bez problému na dálku a bez otravné byrokracie. Nabídneme Vám i založení ltd. (Britská společnost s ručením omezeným) nebo oblíbené s.r.o či a.s. Ušetříme Vám spoustu času.

Kontakt

Company Experts s.r.o.
Revoluční 13
Praha 1, 110 00

IČ: 02923815

+420 775 106 111