CZ / EN

info@companyexperts.cz
+420 775 106 111

 
 

Rady a tipy

Jak vybrat správnou formu podnikání?

Záleží především na Vašem konkrétním záměru a preferencích. Zhruba však můžeme říci, že živnostenské podnikání je vhodné pouze pro drobné řemeslníky a podnikatele, kteří podnikají pouze v malém měřítku. Nevýhodou je jednak dojem malého podnikatele, kterým se ochuzujete o ptenciál většich klientů, a zadruhé neomezené ručení svým majetkem a společným jměním mnželů za Vaše podnikání. Společnost s.r.o. je o poznání praktičtější a hodí se pro většinu tuzemských podnikatelských záměrů. Ručení je omezeno, kapitál s.r.o. může být 1Kč, založení je administrativně něnáročné. Akciová společnost a evropská společnost jsou vhodným řešením spíše pro projekty většího rozsahu. Výhodou je dojem velké nadnárodní společnosti, nevýhodou složitější organizační struktura a větší povinný základní kapitál. A pro podnikatele kteří hledají příznivý legislativní či daňový domicil, nebo komfort anonymního podnikání je řešením společnost zahraniční, například společnost v Anglii. Ať již si zvolíte jakoukoli formu, rádi Vám pomůžeme.

Jak vybrat správného účetního?

Šikovný účetní dokáže podnikateli ušetřit čas, peníze na daních a poradit mu optimální řešení pro jeho cashflow a platby. Jak ale kvalitního účetního poznat? Jako v každém oboru je důležitý osobní dojem, reference, cena a také geografická blízkost kvůli doručování dokumentů. Máte-li zájem, můžeme Vám doporučit naši účení kancelář - věříme jim natolik, že jsme jim svěřili své účetnictví a rádi se postarají i o pohodlí Vaše. V účetnictí je však dostatečn nabídka a konkurence, nejlepší radou je tedy srovnat více nabídek.

Kde sehnat peníze na podnikání?

Tuto otázku si musí položit každý začínající podnikatel. V úvahu připadají vlastní zdroje, půjčka či investor. V praxi se často jedná o kombinaci dvou č více možností, například polovina ze zdrojů vlastních, polovina z cizí investice. Přemýšlíte-li kde sehnat peníze na financování svého záměru, dejte nám vědět. Spolupracujeme s odborníky a investory, kteří možná hledají právě Vás.

Jak vybrat banku?

U banky, podobně jako u jinýh poskytovatelů služeb, je rozhodujícím faktorem kvalita a rozsh služeb, dostupnost a cena. Na trhu najdeme banky s nízkými či žádnými poplatky jako Mbank, FIO banka, či AIR bank. Vedle nich jsou zavedené banky jako Komerční banka, Česká spořitelna či Raiffeisen bank. A v poslední době se o své místo na českém trhu uchází také banky pro někoho exotické, které zde dříve nebyly jako Sber bank, LBBW, HSBC atd.

Při výběru je nezbytné určit si piority - jaké služby od banky očekávám, bez kterých se neobejdu a které jsou naopak zbytečné. Následně srovnat nabídky bank, které mi vyhovují, a rozhodnout se podle ceny a dostupnosti.

V rámci velkoobchodní spolupráce máme pro naše klienty domluvený pokročilý business účet se všemi výhodami naprosto zdarma. Jste-li našimi klienty, rádi Vám pomůžeme platit méně - začínající podnikatel potřebuje své peníze investovat jinak a my tomu rozumíme.

Jak získat živnostenské oprávnění?

Nejprve je potřeba zjistit, zda živnostenské oprávnění potřebuji a zda mám k němu potřebné předpoklady. Živnost je druhem podnikání, tzn. jedná se o soustavnou činnost prováděnou samostatně a za účelem zisku. Aby šlo o podnikání, musí být splněny všechny tři premisy - jednorázová oprava auta za úplatu tedy není podnikáním (nesplňuje soustavnost) klempíř pracující v klempířské dílně není podnikatelem (nesplňuje samostatnost) a dobrovolník vařící bezdomovcům není podnikatel (nesplňuje účel zisku). Nikdo z nich tedy živnostenské oprávnění nepotřebuje.

Živnostenské oprávnění ke své činnosti naopak potřebují jak společnosti, tak podnikající fyzické osoby. Bez živnostenského oprávnění nelze legálně podnikat. Živnosti volné (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) jsou živnosti, pro něž podnikatel nepotřebuje nijakou zvláštní způsobilost. Spadá sem většina myslitelných aktivit spojených s obchodem, poradenstvím atd. Živnosti řemeslné (zednické práce, autolakýrnictví ..) vyžadují od podnikatele buďto vzdělání, nebo praxi v oboru. Vázané živnosti vyžadují odbornou způsobilost podnkatele (např. autoškola) a konečně koncesované živnosti jsou podmíněny správním rozhodnutím orgánu veřejné moci (taxislužby,cestovní kancelář) a získáním tzv. koncese. V případě že (kupříkladu u řemeslných živností) nesplňujete potřebné vzdělání či praxi, můžete si přizvat tzv. "odpovědného zástupce" který toto plňuje a v nezbytn míře Vám s odbornými věcmi pomůže. Je potřeba jeho souhlas s ustanovením do funkce.

Máte-li vybranou potřebnou živnost, a máte-li dokumenty prokazující Vaši způsobilost (či odpovědného zástupce), je na čase navštívit živnostenský úřad. Živnostenské úřady nejsou místě příslušné, můžete tedy klidně navštívit úřad v jiném městě, než bydlíte a podnikáte. Úřední dny jsou obvykle v pondělí a středu, některé živnostenské úřady (např. Praha 13) mívají otevřeno i dny jiné. Některé živnostenské úřady vyžadují vyplnění tzv. "jednotného registračního formuláře" dostupného na internetu, nebo přímo na úřadě. Některé úřady vyplní žádost s Vámi online. Je dobré se předem telefonicky informovat u konkétního úřadu který způsob požadují. Poplatek za podání žádosti je 1.000,- Kč a platí se na pokladně úřadu. Rádi pro Vás živnostenské oprávnění vyřídíme za 3.000,- Kč a připrvíme všechny dokumenty a formuláře za Vás.

Jak se zaregistrovat k DPH?

Registraci k DPH provádí místně příslušný finanční úřad podle Vašeho sídla. Pro registraci k DPH je potřeba vyplnit jednotný registrační formuář a doručit ho do podatelny úřadu (nebo do jeho datové shránky). V praxi se finanční úřady před registrací k DPH ptají na účelnost registrace, a chtěji vidět že opravdu obchodujete. 

Je tedy dobré v formuláři přiložit alespoň jednu vydanou fakturu, krátký businessplán se seznamem odběratelů, uvést nějaké dodavatele / odběratele kteří jsou plátci DPH a podobně. V případě nejasností může finanční úřad podnikatele vyzvat k doplnění návrhu a dodání nějakých dalších dokumentů. Rádi za Vás zpracujeme veškerou dokumentaci a registraci vyřídíme za 3.000,- Kč.

Jak být stále o krok před konkurencí - SWOT analýza

SWOT analýza je metoda vyvinutá v 70. letech na Stanfordově univerzitě ke zkoumání slabých a silných stránek projektu či podnikatelského záměru. Pro začnající podnikatele jde o jednoduchou a efektivní pomůcku ke zjištění výhod a nevýhod oproti konkurenci, možných rizik a příležitostí, které konkrétní záměr má.

Východiskem by měla být realistická sebereflexe a strategie minimalizující rizika a maximálně využívající možnosti a příležitostí v daném oboru trhu a čase relevantní. Existuje celá řad doplňujících a zpřesňujíích instrumentů k této analýze, pro většinu podnikatelů na samém začátku však postačí analýza SWOT tak, jak byla původně navržena.

Co vůbec znamená SWOT? Jsou to počáteční písmena čtyř podstatných ukazatelů. S (strenghts) jsou silné stránky, W (weaknesses) jsou slabé stránky, O (opportunities) jsou příležitosti a T (threats) jsou rizika. Pro optimání výsledek, který opravdu napomůže navržení ideální strategie, je potřeba nalít si čistého vína a realisticky si odpovědět na následující otázky bez idealizace a zlehčování. Pro malý a střední podnik postačí ke každému ukazateli 4-10 odrážek.

S - silné stránky: jaké silné stránky moje podnikání má? Příkladem mohou být fungující klientská základna, know-how, levní dodavatelé, nadstandardní služby oproti konkurenci, zavedená značka dobrého jména, kladné rference atd.

W - slabé stránky: jaké jsou slabé stránky mého podnikání? Příkladem budiž špatná dostupnost obchodu, vysoké administrativní poplatky, příliš konkurenční prostředí, nespolehlivý dodavatel či špatný mediální obraz společnosti.

O - příležitosti: zamyslete se, jaké příležitosti Vaše podnikání má do budoucna. Do této sekce patří např. vstup na nový zahraniční trh, akvizice nových odběratelů, možnost získání dotace či státní zakázky, možnost spolupráce s jiným podnikatelem či možnost kvizic.

T - hrozby: je potřeba si uvědomit, jaké hrozby na Vaše podnikání číhají. Často jde o: chystanou změnu zákonů / daní, ohlášený vstup silného konkurenta do odvětví, přílišné výdaje na provoz, zvyšující se eny cstupů či klesající marže kvůli konkurenčnímu boji.

Nyní tedy máme ke každému písmenu několik odrážek s hlavními skutečnostmi ovlivňující naše podnikání. Dalším krokem je zamyslet se, jak zlepšit své silné stránky tak, abych z nich vytěžil maximum. Dále jak zapracovat na slabých stránkách tak, aby pro mě nepředstavovaly takovou nevýhodu. Příležitosti je potřeba vužít, zamyslete se tedy jak to udělat co nejefektivněni a nenechat si příležitost marně utéct.

A konečně hrozby je potřeba brát obzvlášť v potaz - je dobré o nich vědět předem a minimalizvat jjich rizikovost a případné dopady. Jakkoli se SWOT analýza zdá jednoduchým instrumentem, je často podceňovaná a opomíjená a podnikatel či manažer opomene důležitý aspekt což mu může přinét ztrátu nebo rizika, a nebo naopak nevyužití příležitosti která by mu dla konkurenční výhodu.

Proč s námi?

Lze vyřídit
na dálku
Podnikejte
ihned
Bankovní účet
zdarma
Žádná
byrokracie

Nejčastěji se ptáte

Co je to ready made společnost?

Jde o společnost která byla založena za účelem dalšího prodeje, nikdy nepodnikala a má nulové účetnictví. Je připravena změnit majitele a okamžitě začít podnikat.

Jak to funguje?

Veškeré dokumenty k převodu a ostatní formality vyřídíme za Vás. Stačí si objednat schůzku, převést společnost, zaplatit kupní cenu a můžete podnikat.

Musím splácet základní kapitál?

Základní kapitál jsme již splatili za Vás, není potřeba nic splácet.

Je to legální?

Ano, nejedná se nic na hraně zákona - společnost je založena se všemi zákonnými požadavky a pak převedena na klienta.

Mají Vaše společnosti živnost?

V ceně je živnostenské oprávnění na většinu živností volných. Máte - li nějaký speciální záměr (taxi služba, drezůra..) rádi Vám se získáním oprávnění pomůžeme.

Jsou ceny, které vidím, konečné?

Ceny jsou konečné. Ceny jsou bez DPH, avšak fakturu můžeme vystavit na společnost samou, takže si kupní cenu můžete evidovat jako náklad a snížit si základ daně. Některé služby (registrace ke zvláštním daním, speciální povolení, změna stanov..) mohou být účtovány zvlášť. Napište si o nabídku.

Co když má společnost nějaké skryté dluhy?

Garantujeme bezdlužnost u všech naších společností, což garantujeme i smluvně.

Kontaktujte nás

Na telefonu s Vámi vše rád probere Zdeněk Valášek

+420 775 106 111

Nebo nám
Napište zprávu

Ready made s.r.o

Prodej Ltd. společností

Kontakt

Company Experts s.r.o.
Revoluční 13
Praha 1, 110 00

IČ: 02923815

+420 775 106 111